ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
คู่มือการใช้งานระบบรายงานเวลาเรียน
       
    Download คู่มือการใช้งานระบบรายงานเวลาเรียน  
       
    Download คู่มือการใช้งานระบบรายงานเวลาเรียน
 
   
 
แนะนำวิธีการส่งผลการเรียนและการยืนยันผลการเรียน
       
    Download สำหรับขั้นตอนการส่งผลการเรียน  
       
    Download แบบ เอกสาร
     
    Download สำหรับขั้นตอนการยืนยันผลการเรียน (คณะยืนยันผลการเรียน)  
       
    Download แบบ เอกสาร
     
    Download ขั้นตอนการบันทึกเวลาเรียน  
       
    Download แบบ เอกสาร
 
   
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)