ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1 เลือก และ ตอบแบบประเมิน 2/2566 ปกติ และ กศบป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 เปิดระบบ ส่งเกรด ภาคปกติ CMS แล้วคร้าบ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 ยื่นขอจบ 2/66 ภาคปกติ และ กศ.บป. ทุกคน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 เลือก ตอบแบบประเมิน 1/66 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 ภาคปกติ เปิดภาคกาศึกษาที่ 1/2566 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 ส่งผลการเรียน 3/65 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 เปิดภาคารศึกษาที่ 1/2566 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 ตอบแบบประเมินรายวิชา 3/65 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 เลือกและตอบแบบประเมิน 2/65 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 เลือกแบบประเมิน 1/65 ภาคปกติ กศ.บป.ด่วน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
11 แจ้งการตอบแบบประเมิน 3/64 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
12 เลือกแบบประเมิน 3/64 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
13 เลือกแบบประเมินการสอน 2/64 ภาคปกติ กศ.บป. (ล่าสุดคร้าบ) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
14 เลือกแบบประเมิน 2/64 ภาคปกติ กศ.บป.ค ค้าบ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
15 เปิดระบบ CMS ภาคปกติ กศ.บป. แล้ว งานประมวลผลการเรียน อ่าน
16 แจ้งการเปิด กศ.บป. 2/64 ใหม่คร้าบ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
17 ส่งเกรด 1/2564 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
18 แจ้งนักศึกษา กศ.บป. เปิด 2/64 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
19 ปิด 1/64 เปิด 2/64 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
20 เลือกแบบประเมิน 1/2564 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
21 ยื่นคำร้องขอจบ กศ.บป. 1/2564 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
22 แจ้งนักศึกษายื่นขอจบ1/64 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
23 แจ้งกำหนด กศ.บป. ปิด3/63 เปิด 1/64 ดังนี้ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
24 ตอบแบบประเมินการสอน 3/2563 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
25 แจ่้งอาจารย์ที่ปรึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 1/64 ภ่าคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
26 ส่งผลการเรียน3/63 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
27 เลือกแบบประเมิน3/63 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
28 แจ้งนักศึกษาตอบแบบประเมิน3/63 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
29 แจ้งขอสำเร็จการศึกษา 3/63 ด่วน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
30 แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ ปิด 2/63 เปิด 1/64 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
31 กำหนด กศ.บป. ปิด 2/63 เปิด 3/63 ครับ (แก้ไขใหม่) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
32 ยื่นจบ ภาคปกติ 3/2563 คร้าบ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
33 แจ้งการเลือกแบบประเมินรายวิชา 2/63 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
34 ขอสำเร็ขการศึกษา ภศ.บป. 2/2563 ด่วนที่สุด งานประมวลผลการเรียน อ่าน
35 แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ยื่นขอจบ2/63 ภายปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
36 แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จ 16ธ.ค.63 รับเอกสาร งานประมวลผลการเรียน อ่าน
37 แจ้งนักศึกษา การตอบแบบประเมิน 2/63 ภาคปกติ และกศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
38 ส่งผลการเรียน1/63 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
39 กำหนดปิด1/63 เปิด 2/63 กศ.บป.(แก้ไข ใหม่ล่าสุด) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
40 ตอบแบบประเมิน 1/63 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
41 แจ้งนักศึกษาตอบแบบประเมิน 1/2563 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
42 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา1/63 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
43 อนุมัติผลการศึกษา 3/2562 กศ.บป. ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
44 ยื่นจบ 1/2563 นักศึกษา กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
45 ยื่นขอจบ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (แก้ไขใหม่) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
46 ส่งผลการเรียน3/62 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
47 เปิดระบบ ส่งผลการเรียน กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
48 เลือกแบบประเมิน 3/2562 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
49 กำหนดการปิด 2/62 เปิด 1/63 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
50 เปิด 3/62 และปิด 2/62 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
51 เลือกและตอบแบบประเมินรายวิชา 2/2562 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
52 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2562 นักศึกษา กศ.บป. ด่วน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
53 ยื่นคำร้องขอจบ 2/62 นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
54 เปิดภาคการศึกษา 2/2562 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
55 ส่งเกรด 1/62 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
56 ส่งผลการเรียน 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
57 การตอบแบบประเมิน 1/2562 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
58 แจ้งกำหนดวันปิด 1/62 เปิด 2/62 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
59 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา1/62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
60 แจ้งนักสึกษาที่สำเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2562 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
61 ประเมินการสอนรายวิชา 3/2561 กศ.บป. และ นักศึกษ ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
62 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา กศ.บป. 1/2562 (ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
63 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
64 กำหนดการ กศ.บป. ปิด3/61 เปิด 1/62 (ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
65 ส่งผลการเรียน3/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
66 นักศึกษา ภาคปกติ สำเร็จการศึกษา 15 พ.ค.62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
67 ยื่นคำร้องขอจบ 3/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
68 ส่งเกรด ย้อนหลังเทอม 1/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
69 กำหนดส่งเกรด 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
70 ปิด 2/61 เปิด 3/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
71 ตอบแบบประเมินการสอน 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
72 เลือกแบบประเมินการสอน2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
73 แจ้งนักศึกษาที่สำรเ้๗การศึกษา 7 ธ.ค.61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
74 ส่งเกรด กศ.บป. 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
75 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
76 กำหนดส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
77 ขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
78 ตารางเรียนสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
79 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน ที่คาดว่าจะสำเร็จ 2/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
80 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
81 กำหนดวันปิด เปิด นักศึกษา กศ.บป. ปิด 1/61 เปิด 2/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
82 กำหนดการส่งผลกาเรียน แก้ I ภาคการศึกษาที่ 2-3 /2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
83 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
84 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
85 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ กศ.บป.ภาคการศึกษา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
86 กำหนดการเปิดเทอม1/61 กศ.บป.(ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
87 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดยื่นขอสำเร็จ 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
88 กำหนดส่งเกรด3/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
89 กำหนดวันปิด 3/60 และเปิด1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
90 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา 3/60 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
91 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
92 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
93 แจ้งนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
94 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
95 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคปกติ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
96 วันปิด2/60 เปิด3/60 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
97 กำหนดวันปิด2/60 และเปิด 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
98 กรอกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
99 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
100 เลือกแบบประเมิน2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
101 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
102 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 13ธันวาคม 60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
103 เปิดระบบ ส่งเกรด1/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
104 เปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
105 ส่งผลการเรียน1/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
106 ขอยกเลิกราชวิชาเรียน 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
107 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
108 ขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
109 กำหนดการปิด 1/2560 และเปิด 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
110 แจ้งการประเมินการสอนรายวิชา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
111 เลือกแบบประเมิน 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
112 กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
113 ยื่นขอสำเร็จ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
114 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
115 ปิดภาคการศึกษา กศ.บป. 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
116 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
117 การส่งผลการเรียน 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
118 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
119 กำหนดการปิด เปิด นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
120 การส่งผลการเรียน 2/59 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
121 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/2559 นักศึกษาทุกประเภท งานประมวลผลการเรียน อ่าน
122 ส่งผลการเรียน ยืนยันเกรด ได้แล้วครับ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
123 เปิดระบบส่งผลการเรียน 1/2558 คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
124 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2558ภาคปกติ(นักศึกษารหัส 55 และ 54)กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
125 แจ้งเปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
126 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
127 ยืนยันผลการเรียนที่เป็น I อีกครั้ง งานประมวลผลการเรียน อ่าน
128 ส่งผลการเรียน 3/2557 AEC งานประมวลผลการเรียน อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)