ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบจัดการชั้นเรียน
     
อาจารย์สามารถใช้ อีเมล และ รหัสผ่าน ตัวเดียวกันกับ
ระบบภาระงาน(pws.ubru.ac.th)
รหัสบัตรประชาชน หรือ email :  
รหัสผ่าน :  
security code :   3fba
ใส่ security code :  
 
 
 
เรียนอาจารย์ผู้สอน...ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์...คลิก !!!
    fe80::b112:3338:3196:80c3%14/10.221.0.123/
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)